Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste toimetulekuoskuste arendamine läbi mitmekesise õppekava : artiklite kogumik

2,50 €

Tartu, Vali Press, 2012

155 lk. : ill.

ISBN: 9789949307012

Pehmeköiteline väga heas korras kasutatud raamat.

Kogus

Raamat on kirjutatud projekti "Hariduslike erivajadustega õpilaste toimetulekuoskuste arendamine läbi mitmekesise õppekava" toetusel. Raamatu eesmärgiks on pöörata tähelepanu noorukitele ja lastele, kes õpivad kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolides. Ariklikogumikus on erinevate spetsialistide käsitlusi õppekava mitmekesisuse arendamisest.

Kogumik on jaotatud osadeks, millest esimeses tutvustatakse eelmainitud projekti lähtekohti, rakenduslikku sisu, läbiviidud tegevusi, rõhuasetusega grupiviisilisele sekkumisele. Teises ja kolmandas osas keskendutakse projekti käigus õppekavaarenduses tehtud tööle.

1 Ühik