1 Üldsätted

1.1 Tartu Ülikooli raamatukogu veebipoe (edaspidi: veebipood) müügitingimused kehtivad iga füüsilise ja juriidilise isiku (edaspidi: ostja) suhtes, kes kasutab veebiaadressil raamatupood.utlib.ee asuvat veebipoodi ja sõlmib sealt kaupade ostmiseks Tartu Ülikooliga (edaspidi: müüja; registrikood 74001073, aadress Ülikooli 18, 50090 Tartu) müügilepingu.

1.2 Veebipoe kaupade hinnad on näidatud eurodes ja märgitud nende juurde. Hinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu, mille suurus sõltub ostja asukohast ja valitud kohaletoimetamise viisist. Kohaletoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamise ajal.

2 Kauba ostmine

2.1 Kõik veebipoes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ja kaupu on võimalik osta kahel moel:

2.1.1 registreerumata kasutajana;

2.1.2 registreerunud kasutajana.

2.2 Kauba ostmiseks lisab ostja soovitud kaubad ostukorvi.

2.3 Tellimuse vormistamiseks täidab ostja nõutud andmeväljad ja valib talle sobiva kauba kohaletoimetamise viisi (vt p 3.3). Seejärel kuvatakse talle ostusumma, mille ta tasub pangalingi kaudu või krediitkaardiga.

2.4 Müügileping jõustub pärast seda, kui ostusumma on laekunud veebipoe arvelduskontole.

2.5 Kui müüjal ei ole võimalik tarnida tellitud kaupa selle lõppemise tõttu või muul põhjusel, teavitab ta ostjat sellest esimesel võimalusel ning tagastab talle ostusumma (sealhulgas kauba kohaletoimetamise tasu) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates ostja teavitamisest.

3 Kauba kohaletoimetamine

3.1 Müüja toimetab kauba kohale Eestisse ja kõikidesse välisriikidesse

3.2 Müüja käsitleb veebipoe tellimusi tööpäeviti kl 9–16.

3.3 Ostjal on võimalik saada kaup kätte mitmel viisil:

3.3.1 Eestis ostja valitud pakiautomaadist või aadressijärgsest postkontorist. Kauba kohaletoimetamise eest tasub ostja;

3.3.2 rahvusvahelise saadetise puhul ostja aadressijärgsest postkontorist. Kauba kohaletoimetamise eest tasub ostja;

3.3.3 ise kaubale järele tulles. Kauba saab kätte peale väljastamisteate saamist TÜ raamatukogu infoletist (Tartu, W. Struve 1), raamatukogu lahtioleku aegadel. Kohale¬toimetamise tasu sellisel juhul hinnale ei lisandu.

3.4 Tellimus täidetakse 4 tööpäeva jooksul pärast makse laekumist.

3.5 Kui ostja ei võta pakiautomaadist kaupa välja ettenähtud aja jooksul ja pakk saadetakse müüjale tagasi, arvestab müüja, et ostja on müügilepingust taganenud. Sel juhul tagastab müüja välja võtmata kauba eest tasutud ostusumma ilma kohale toimetamise tasuta ostjale samale arvelduskontole, mille ostja ostu eest tasus, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, kui kaup saabus raamatukokku tagasi.

3.6 Kui ostja siiski soovib oma kaupa kätte saada ja võtab raamatupoega ühendust, siis saadetakse poolte kokkuleppel pakk uuesti teele ja ostja tasub saatekulu uuesti otse pakiautomaadi teenuse pakkujale.

3.7 Kui ostja ei tule oma pakile TÜ raamatukokku järele 6 kuu jooksul tellimuse esitamise ajast (juhul kui ostja ja müüja pole kokku leppinud teisiti), arvestab müüja, et ostja on müügilepingust taganenud. Sel juhul tagastab müüja välja võtmata kauba eest tasutud ostusumma ostjale samale arvelduskontole, mille ostja ostu eest tasus, viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates päevast.

4 Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

4.1 Pärast kauba kättesaamist on ostjal õigus veebipoega sõlmitud müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul taganeda ja kaup müüjale tagastada.

4.2 Müügilepingust taganemise õigus ei kohaldu juhul, kui ostja on juriidiline isik.

4.3 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi ostja kasutada ostetud kaupa muul viisil, kui on vajalik selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, mis on lubatud kauba katsetamiseks füüsilises poes.

4.4 Taganemisõiguse kasutamiseks täidab ostja taganemisavalduse ja saadab selle 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest müüja e-posti aadressile raamatupood@utlib.ee.

4.5 Pärast taganemisavalduse esitamist tagastab ostja kauba 14 kalendripäeva jooksul pakiautomaati või Tartu Ülikooli raamatukokku (Struwe 1) või esitab müüjale tõendi, et ta on andnud kauba selle ajavahemiku jooksul üle Tartu Ülikooli logistikapartneritele.

4.6 Kauba tagastamise kulu kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus on asjaolu, et kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga kaup).

4.7 Ostusumma makstakse tagasi järgmiselt:

4.7.1 Müüja maksab pärast tagastatud kauba kättesaamist ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest kõik temalt müügilepingu alusel saadud tasud.

4.7.2 Müüja võib keelduda punktis 4.7.1 nimetatud tagasimaksete tegemisest seni, kuni ostja on kauba tagastanud või esitanud tõendi, et on seda teinud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

4.7.3 Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoes pakutud kõige odavamast tavalisest kauba kohaletoimetamise viisist erineva viisi, ei pea müüja talle hüvitama kulu, mis ületab tavalise kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

4.7.4 Kui ostja on kaupa kasutanud muuks otstarbeks kui punktis 4.3 nimetatud või sellel on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus vähendada tagastatavat summat vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

4.8 Pretensiooni esitamise õigus

4.8.1 Müüja vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduse eest, mis oli olemas juba kauba ostjale üleandmise ajal.

4.8.2 Ostjal on õigus puuduse ilmnedes pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul alates puuduse esmakordsest ilmnemisest müüja poole, saates talle e-kirja aadressile raamatupood@utlib.ee.

4.8.3 Kui ostjal on veebipoe kohta muid pretensioone, saadab ta need e-kirja teel aadressile raamatupood@utlib.ee.

4.8.4 Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest vastutab müüja, siis parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepingu alusel saadud tasud.

4.8.5 Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on kaubale tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

4.8.6 Müüja vastab ostja kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 kalendripäeva jooksul.

5 Isikuandmete töötlemine

5.1 Müüja töötleb ostja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

5.2 Tartu Ülikool on isikuandmete vastutav töötleja. Tartu Ülikool edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

6 Vastutus ja vaidluste lahendamine

6.1 Kui ostja ja müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, võib ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avalduse esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud müügilepingust tulenevaid vaidlusi. Komisjon vaatab ostja kaebuse läbi tasuta.

6.2 Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.