Ristisõdijad hommikumaal

4,00 €

Tallinn : Valgus, 1987 

303 lk., 10 l. ill. 

Ümbrispaberiga kõvaköiteline ja heas korras kasutatud raamat.

Kogus

Ülevaade ristisõdadest 11.-13. sajandil ; vene keelest tõlkinud ja eessõna: J. Pärni ; värsid tõlkinud J. Tamm.

Raamat annab pildi Lääne-Euroopa rüütelkonna ja suurfeodaalide ristisõdadest 11.-13. sajandil Väike-Aasias, Süürias, Palestiinas ning Egiptuses. Need sõjad toimusid kristliku religiooni muhameedlaste eest kaitsmise õilsa ettekäände varjus. Raamat toetub rohkele kroonikatest, juriidilistest dokumentidest, ilukirjandusest ja uuemast teemakohasest kirjandusest pärit faktilisele materjalile.

Zaborov, Mihhail
1 Ühik