Словарь ударений для работников радио и телевидения : около 75 000 словарных единиц

4,00 €

Москва : Русский язык, 1984
808 lk.
5. trükk
Kõvaköiteline, heas korras kasutatud raamatKogus

 Vene ortoeepia oskusõnastik raadio- ja teletöötajatele : umbes 75 000 sõna.

Агеенко, Ф.Л.
1 Ühik