Grundkurs Juristendeutsch

12,70 €

Tallinn : Koolibri, 2005

160, [1] lk. : ill. ; 24 cm

ISBN 9985015983

Kõvakaaneline väga heas seisukorras raamat

Kogus

Käesolev õpik on mõeldud eeskätt keskastme üldkeele tasemega keeleoskajale, kes tunneb huvi saksa õiguskeele vastu. Õpiku materjal võimaldab baasteadmiste omandamist saksa õiguskeele valdkonnas.

Õpik koosneb kuuest omaette terviklikust temaatilisest üksusest (Lektion). Tekstide sõnavara kinnistatakse leksikaalsete, grammatiliste ja erialast kõnekeelt arendavate harjutustega ning on varustatud selgitavate märkustega. Õpiku lõpus on saksa-eesti sõnastik, mis sisaldab nimisõnade, tegusõnade, omadus- ja määrsõnade loetelu, samuti tähistatud leksikaalsete harjutuste lahendusi ning juriidilises terminoloogias kasutatavate lühendite loetelu.

Andresson, Helgi
1 Ühik