Joachim Rossihniuse kirikumanuaalide leksika
  • Joachim Rossihniuse kirikumanuaalide leksika

Joachim Rossihniuse kirikumanuaalide leksika

9,00 €

Valve-Liivi Kingisepp, Külli Habicht, Külli Prillop

Tartu : Tartu Ülikool, 2002

533 lk.

Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised; 22

ISBN: 9985402995

Kõvas köites ja väga heas seisukorras raamat.

Kogus

Raamatuga jätkavad Tartu ülikooli eesti keele õppetooli vana kirjakeele uurimisrühma liikmed vanimate eestikeelsete tekstide leksika analüüsi.
Raamat sisaldab kõik Rossihniuse trükitekstis ja sellele liidetud käsikirjalises osas leiduvad sõnad koos esinemisandmete ja sõnakujudega. Selles ilmneb Rossihniuse leksika kogu eripära, sealjuures selle lõunaeestiline iseloom, ennekõike aga Tartu ümbruses kõneldud keelemurre, mis hakkas XVII sajandi esimesel poolel Rootsi-aegses Eestis kirjakeele funktsioonidesse astuma. Sõnastikus on 1985 põhimärksõna, eestikeelses tekstis on sõnesid 63238. Sõnastiku ees olev kasutusjuhend selgitab täpsemalt, missugust infot sõnastik pakub ja kuidas see on üles ehitatud. Sõnasitku järel paiknevas loendis leiduvad kõik Rossihniuse kirikukäsiraamatute sõned. Järgneb lühike ülevaade Rossihniuse tekstide leksikaalsetest erijoontest ning statistiline kokkuvõte sõnasagedustest võrreldes teiste vanade allikate ja tänapäeva keelega.

Kingisepp, Valve-Liivi
5 Trükis(t)