Pilt
  • Pilt

Tartu juht ja teatmik

3,00 €

Tallinn : Eesti Raamat, 1965

191 lk. : ill.

Pehmeköiteline ja rahuldavas korras kasutatud raamat.

Kogus

Mitmesuguseid andmed Tartu kohta. Sisaldab ka näidisekskursiooni matkajale ja Tartu linna tänavate nimekirja.

– Lühiülevaade Tartust
– Kohalikud riigivõimu- ja valitsemisorganid
– Ühiskondlik-poliitilised organisatsioonid ja loomingulised liidud
– Tööstus, transport, side
– Energia- ja kommunaalmajandus
– Kõrgemad ja kesk-eriõppeasutused
– Üldhariduslikud koolid ja lasteasutused
– Teaduslikud asutused ja seltsid
– Raamatukogud
– Muuseumid ja arhiivid
– Arhitektuur
– Sillad
– Aiad, aiandid, pargid ja puiesteed
– Monumendid
– Muid vaatamisväärseid paiku
– Kirjastustegevus, ajakirjandus, raadio ja televisioon
– Muusika- ja teatriajaloolisi andmeid
– Kehakultuur ja sport
– Üldteateid
– Mitmesuguseid andmeid Tartu linna kohta
– Näidisekskursioon matkajaile
– Tartu linna tänavate nimekiri

1 Ühik