Tartu Ülikooli Raadi katsejaamade tegevuse ülevaade 1926.-29. a. : Taimebioloogia katsejaam

5,00 €

Seeria: Tartu Ülikooli taimebioloogia katsejaama teated ; nr.3a.

Äratrükk: Põllumajanduse peavalitsuse aastaraamat II 1926-1929, 1929 

Kogus

Tallinn : [s.n.], 1929 

8 lk.

Pehmeköiteline, rahuldavas korras kasutatud raamat. 

Rootsi, Nikolai
1 Ühik