Võrdlusi tööstustööliste elatustasemest Eestis

3,00 €

Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957

44 lk.

Pehmeköiteline, heas korras kasutatud raamat

Kogus

Raamatus võrreldakse tööolusid kodanlikus ja nõukogude Eestis, tööliste nominaalpalku aastatel 1938. ja 1955, 1938.a. Eesti krooni ja 1955. a. Nõukogude rubla ostujõudu. Samuti vaadeldakse tööliste lisasissetulekuid riiklikest kulutustest sotsiaalkindlustuse, tervishoiu ja hariduse alal. Kokkuvõttes leitakse, et tööliste elatustase on nõukogude Eestis tõusnud 50-60%.

Allik, Hendrik
2 Trükis(t)