• −20%

Nõukogude Eesti : entsüklopeediline teatmeteos

7,00 €
5,60 € Säästa 20%

Tallinn : Valgus, 1978
480 lk., 25 l. ill.
2., täiend. tr.
Ümbrispaberiga kõvaköiteline, heas korras kasutatud raamat

Kogus

Rikkalikult illustreeritud teatmeteos käsitleb populaarses vormis igakülgselt Eesti NSV arengut, ajalugu, majandust ja kultuuri. Erilist tähelepanu on pööratud neile sotsiaalseile ümberkorraldustele, mis on toimunud pärast nõukogude korra taaskehtestamist 1940. aastal ja muutnud põhjalikult eesti rahva elu.
Teos koosneb eri elualasid tutvustavaist peatükkidest, mille lõpus on teemakohaseid lühiartikleid ning vastava aineala bibliograafia. Raamatu lõpuosas tutvustatakse Eesti NSV rajoone ning suuremaid ja ajalooliselt tähtsamaid linnu. Järgnevad autasusid ja aunimetusi saanud kollektiivide ja isikute loend ning isikute (sisaldab ka andmeid eluaastate ja tegevusala kohta) ja kollektiivide register.

1 Ühik