Словарь прилагательных от географических названий : около 13 000 прилагательных

5,00 €

Москва : Русский язык, 1986
550 lk.
Kõvaköiteline, heas korras kasutatud raamat

Kogus

Venekeelne kohanimede seletussõnastik: umbes 13 000 omadussõnaЛевашов, Е. А.
1 Ühik