Cultural, peace and conflict studies series. Volume IV
  • Cultural, peace and conflict studies series. Volume IV

Cultural, peace and conflict studies series. Volume IV

15,00 €

Tartu : University of Tartu Press, 2013 
326 lk.

ISBN 9789949930418

Pehmeköiteline ja väga heas korras raamat.

Kogus

Pealkiri: Cultural, peace and conflict studies series. Volume IV, Sõna sõjast ja sõda sõnast : tekste ja tõlgendusi = War of words, words of war : texts and interpretations / Andres Saumets ja Vladimir Sazonov ; series editors Andres Saumets and Vladimir Sazonov ; Estonian National Defence College. Sisu: Sisu: Sõna saateks
Keelesõjas sõjakeel? Ohvitseride oskuskeelevaadetest. Reet Hendrikson ; Militaarne retoorika: Araabia kevade sündmuste kajastamine ajalehtedes Postimees ja Eesti Päevaleht. Karen Kuldnokk ; Vladimir Putini Müncheni kõne tõlkimisest ja tõlgendamisest eesti ajakirjanduses. Sirje Kupp-Sazonov ; Community interpreting - kuidas seda tõlkida? Katrin Karu
Sun Zi "Sõja seaduste" tõlkimisest: mõne põhimõiste analüüs. Märt Läänemets ; Clairvaux' Bernanrd'i kajastustest eesti kirjandusmaastikul jas tema "Apoloogia abit Guillaume'ile" XII peatüki tõlkeprobleemidest. Mariina Viia ; Sõjaväeline kirjaoskus. Peeter Kukk ; Martensi klausli areng ja osised. Kerli Valk, René Värk ; Mesopotamian influences on the old Persian Royal ideology and religion: the example of Achaemenid Royal inscriptions. Andreas Johandi ; Küüditamis- ja terroripoliitika Kesk-Assüüria ja Uus-Assüüria impeeriumides 13.-17. sajandil eKr. Vladimir Sazonov ; Sõda ja allilm regilauludes ning arhailises teadvuses. Madis Arukask ; Peruu konkistaajastu kroonikad sõjaajalooliste tekstidena. Tarmo Kulmar ; Jean Calvin - sõja süüdistaja või rahu kaitsja? Mõtteid sõjast, rahust ja kristlikust vastutusest Calvini teoloogilistes tekstides. Andres Saumets ; Fundamentalismi konstrueerimine. Ain Riistan ; Kokkuvõte KVÜÕA konverentsist "Sõjandusega seotud tekstide tõlkimine ja tõlgendamine". Reet henrikson, Karen Kuldnokk. Kokkuvõtted Inglise keeles. 

Saumets, Andres
1 Ühik