Шаг вперед, два шага назад : кризис в нашей партии

4,00 €

Москва : Госполитиздат, 1944

192 lk., 1 portr. ; 20 cm.

Pehmes köites, rahuldavas seisundis kasutatud raamat

Kogus

Lenini raamat «Üks samm edasi, kaks sammu tagasi» kutsus ilmudes esile menševike viha. Raamat anti välja välismaal ning seda levitati Vene tööliste hulgas. Koostamisel kasutas Lenin VSDTP II kongressi istungite protokolle ja resolutsioone, delegaatide sõnavõtte ning mitmeid dokumente.

Lenin, Vladimir Iljitš
1 Ühik