Eestimaa Kirjanduse Ühing 150 ja tema raamatukogu : näituse kataloog : Estländische Literärische Gesellschaft 150

3,00 €

Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 1992

102 lk.

Pehmeköiteline heas korras kasutatud raamat.

Kogus

Eesti TA Raamatukogu baltikaosakonna fondi aluseks on varem Eestimaa Kirjanduse Ühingule kuulunud Eestimaa Üldine Avalik Raamatukogu. Ühingu ja raamatukogu asutamis- ning arengulugu on sedavõrd põimunud, et moodustavad terviku, mida tundmata on raske mõista praeguse baltikaosakonna koostist ja struktuuri. Sellest seosest püüti anda põgus ülevaade näituse korraldamisega. Tõuke näituse tegemiseks andis Eestimaa Kirjanduse Ühingu 150 aasta juubel 10. juunil 1992.

Kirjete juures on seletused, mis annavad lisateavet raamatust, selle autorist, annetajast vm. Osa daatumeid, samuti raamatuisse kirjutatud provenientside ja muude märkuste tekstid on antud ainult saksakeelsetes seletustes.

1 Ühik