Suhtlemispsühholoogia
  • Suhtlemispsühholoogia

Suhtlemispsühholoogia

4,00 €

Tallinn : Valgus, 1986

168 lk. : ill.

Mosaiik ; 42

Kõvakaaneline ja heas seiukoras kasutatud raamat.

Kogus

Inimestevahelise suhtlemise seaduspärasuste ja püsiprobleemide tutvustamiseks on käesolevas raamatus lähema vaatluse alla võetud sellised teemad nagu kommunikatsioon, vastastikune mõjustamine, inimestetundmise psühholoogia, suhtlemise situatsioon, rollikäitumine, suhtlemiskeskkond jt. Arvestades asjatundliku suhtlemise tähtsust inimestevahelise koostöö tagamisel, psüühilise tervise kindlustamisel ja isiksuse eneseaktualiseerimisel, antakse rakenduslikke juhiseid oma suhtlemiskompetentsuse tõstmiseks.
Raamat neile, keda köidavad sotsiaalpsühholoogia üldhuvitavad ja rakenduslikud küsimused või kellel igapäevases töös on hea suhtlemisoskus asendamatu väärtusega -- õpetajad, ajakirjanikud, tootmisjuhid, arstid jt.

Kidron, Anti
1 Ühik