• Uus

Eesti põllumajandusteadus põllumehe teenistuses : lühikokkuvõtteid uurimis- ja katseasutiste töötulemustest 1920.-1940. a.

10,00 €

Tartu : Teaduslik Kirjandus, 1946

616 lk.

ENSV Põllumajanduslike uurimis- ja katseasutiste toimetised ; 122

Pehmete kaantega ja heas seisukorras kasutatud raamat

Kogus

Raamatus on püütud anda lühikokkuvõtteid kõigist tähtsamaist saavutatud tulemustest uurimis- ja katseasutustes, vaatamata sellele, kas need kirjutised on seni trükis avaldatud või ei.
Raamatus on antud kokkuvõtted järgmiste uurimisasutuste töö tulemustest: Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Kuusiku Põllumajanduslik Uurimisinstituut, Tooma Soouurimise ja Katseinstituut, TRÜ Raadi Põllumajanduslik Katseinstituut.

1 Ühik