Шаг вперед, два шага назад : кризис в нашей партии

2,00 €

Vladimir Lenin

Моskva : Госполитиздат, 1975

222 lk.

Pehmeköiteline heas korras kasutatud raamat.

Kogus

Lenini raamat «Üks samm edasi, kaks sammu tagasi» kutsus ilmudes esile menševike viha. Raamat anti välja välismaal ning seda levitati Vene tööliste hulgas. Koostamisel kasutas Lenin VSDTP II kongressi istungite protokolle ja resolutsioone, delegaatide sõnavõtte ning mitmeid dokumente.

Lenin, Vladimir
1 Ühik