Tort liability for damage caused by self-driving vehicles under Estonian law

12,00 €

Tartu : University of Tartu Press, 2020 

206 lk. 

ISBN:  9789949034956

Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 80

Pehmeköiteline ja väga heas korras.

Kogus

Doktoritöö: Deliktiline vastutus isejuhtiva sõidukiga kahju põhjustamise korral Eesti õiguse näitel

Liivak, Taivo
1 Ühik