H & T for business people : handbook and textbook for everyday business English

10,00 €

Tallinn : TEA Kirjastus, 2006 

168 lk. + 1 CD ; 1 CD-ROM

Pehmeköiteline  suureformaadiline ja väga heas korras raamat

Kogus

Raamat on teejuht neile, kes oma keeleoskust värskendada soovivad, ning praktiline abimees neile, kel vaja ingliskeelseid tarbekirju koostada või mõnel teemal telefonikõne maha pidada.

“H&T for Business People” koosneb 11 peatükist, millest igaüks haarab igapäevase asjaajamise erinevaid valdkondi. Erilise osa õpikust moodustab viimane peatükk, mis käsitleb kirjavahetust. Kirjanäidised ja arvutis täidetavad kirjablanketid leiab kasutaja CD-ROMilt, kus on oma koha leidnud ka lühendite loend.

Õpiku lõpus olevad harjutused aitavad saadud teadmisi kinnistada ja saada kindlust õpitu kasutamiseks praktikas.

Käsiraamatuna teevad “H&T” väärtuslikuks raamatu tekstid ja mitmesugused ametlikus suhtluses kasutatavad väljendid. Tekstidest saab kasutaja peale keeleteadmiste ka infot selle kohta, kuidas vastata kutsetele ja neid saata, missugused on erinevad ettevõtted, kuidas korraldatakse konverentse jpm.

Audio-CDl on õpiku dialoogide salvestised, mida kuulates õpitakse hääldust ja intonatsiooni, ning mis kergendavad keeleõpet neil, kel pigem kuulmis- kui nägemismälu.

Toots, Nora
2 Trükis(t)