Suvisest hapnikukihitusest eutroofsetes järvedes

7,00 €

Tartu : [s.n.], 1929 

17 lk.

Pehmeköiteline, rahuldavas korras kasutatud väljaanne. Poognad lahti lõikamata.

Kogus

Suvisest hapnikukihitusest eutroofsetes järvedes = Über die sommerliche Sauerstoffschichtung in den eutrophen Seen.

Tartu Ülikooli Eesti veekogude uurimise komisjoni väljaanne ; nr. 8. 

Äratrükk: Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi aruanded XXXV, 3/4, 1929.

Kokkuvõte saksa keeles.

Riikoja, Heinrich
4 Trükis(t)