Kirderannikumurre: häälikuline ja grammatiline ülevaade
  • Kirderannikumurre: häälikuline ja grammatiline ülevaade

Kirderannikumurre : häälikuline ja grammatiline ülevaade

7,00 €

Mari Must

Tallinn : Valgus, 1987

406 lk. : ill.

Kõvas köites ja heas korras kasutatud raamat.

Kogus

Monograafia sisaldab üksikasjaliku ülevaate eesti kirderannikumurde struktuurist, murdes toimunud arengutest, murde liigendusest ja suhetest naabermurrete ning sugulaskeeltega.
Vajalik teos eesti murdeuurijaile ning eestlaste etnogeneesi ja läänemeresoome keelte uurijaile.

Kokkuvõte saksa ja vene keeles

Must, Mari
1 Ühik