Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, III kd, 4. vihik, müstiline - nüüstama
  • Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, III kd, 4. vihik, müstiline - nüüstama

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. III köide, L-N. 4. vihik, müstiline - nüüstma

1,00 €

Tallinn : Eesti Keele Instituut, 1994

Lk 601-802

Pehmekaaneline ja heas seisukorras raamat

Kogus

Väga mahukas esimene kogu tänapäeva eesti keelt põhjalikult kirjeldav sõnaraamat. Asendamatu tugi eesti sõnade tähenduste mõistmiseks ja uurimiseks. Iga sõna kohta antakse rikkalikult infot: seletatakse sõna tähendusi ja tähendusvarjundeid, stiilinüansse ja grammatilisi iseärasusi, tähistatud on eriala- ja slängisõnad, hulganisti esitatakse kasutusnäiteid – peamiselt tänapäeva keelest, aga ka vanemast pruugist – sh tsitaate, vanasõnu ja fraseoloogiat.

Sõnaraamatu aluseks on EKI kirjakeele arhiiv (kogutud 1960-1990), mida uuemal ajal jõudsalt täiendab elektrooniline keelevara (korpused, Internet). Sõnaraamatu on koostanud EKI leksikograafid.

1 Ühik