Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, III kd, 1. vihik, l-loops
  • Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, III kd, 1. vihik, l-loops

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, III köide, L-N. 1. vihik, l-loops

1,00 €

Tallinn: Keele ja Kirjanduse Instituut, 1992

192 lk.

Pehmekaaneline ja heas seisukorras raamat

Kogus

Väga mahukas esimene kogu tänapäeva eesti keelt põhjalikult kirjeldav sõnaraamat. Asendamatu tugi eesti sõnade tähenduste mõistmiseks ja uurimiseks. Iga sõna kohta antakse rikkalikult infot: seletatakse sõna tähendusi ja tähendusvarjundeid, stiilinüansse ja grammatilisi iseärasusi, tähistatud on eriala- ja slängisõnad, hulganisti esitatakse kasutusnäiteid – peamiselt tänapäeva keelest, aga ka vanemast pruugist – sh tsitaate, vanasõnu ja fraseoloogiat.

Sõnaraamatu aluseks on EKI kirjakeele arhiiv (kogutud 1960-1990), mida uuemal ajal jõudsalt täiendab elektrooniline keelevara (korpused, Internet). Sõnaraamatu on koostanud EKI leksikograafid.

2 Trükis(t)