Pilt
  • Pilt

Valimik eesti murdenäiteid

2,00 €

Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1980

152 lk

3. trükk

Pehmes köites, heas seisundis raamat

Kogus

Tekste kõikidest eesti murrakutest. Ainestik on järjestatud vastavalt murretele, alustades kirde-eesti rannikumurdest ja lõpetades Võru murdega. Igalt murdealalt on toodud rida üksikmurrakute keele näiteid. Kogu materjal on esitatud foneetilises transkriptsioonis. Iga murdeala näidete algul on mõne lausega esile tõstetud vastava murde tüüpilisi erijooni. Tekstid on varustatud vajalike sõna- ja vormiseletustega, samuti on iga teksti puhul märgitud keelejuhi nimi, vanus, teksti üleskirjutamise koht ja aeg, teksti koguja nimi ja viide murdekogule või allikale, kust tekst pärit.


 

Kask, Arnold
9 Trükis(t)