Estonian: typological studies.
  • Estonian: typological studies.
  • Estonian: typological studies.

Estonian: typological studies. II

5,00 €

Tartu : University of Tartu, 1997

238 lk. : ill.

Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised ; 8

Pehmete kaantega ja heas seisukorras raamat.

Kogus

Artiklite kokkuvõtted eesti keeles

Eesti keele grammatilise ehituse uurimine on seni olnud valdavalt eestikeskne. Nii mõneski grammatikaharus on välja kujunenud oma traditsioon, mis päriselt ei haaku mujal levinud grammatikakontseptsioonidega. Pealegi on enamik eesti keele kohta käivaid töid kirjutatud eesti keeles. Need asjaolud on olnud põhjuseks, miks tänapäeva tüpoloogilistes uurimustes kohtab võrdlemisi harva andmeid eesti keele kohta. Käesolev kogumik avab uurimuste sarja, mille eesmärgiks on muuta eesti grammatikakirjeldus “konverteeritavaks”. Me eeldame, et niisugusest lähenemisest tõuseb kasu nii tüpoloogiale kui ka eesti keele uurimisele endale.

7 Trükis(t)