Pilt
  • Pilt

Roosipuumööbel

1,00 €

Tallinn: Perioodika, 1967

54 lk.

Loomingu raamatukogu ; 1967, 23 (499)

Pehmeköiteline ja heas korras kasutatud raamat.

Kogus

Jutustus «Roosipuumööbel» on ilmunud Ungaris vähemalt neli korda: 1896. (kaks korda), 1918. ja 1959. aastal. Neljandal korral ilmus autori nime järele küsimärk. Teose originaali leitud pole, Anatole France 25-köitelise kogutud teoste väljaandes seda pole. Andmeid selle kohta ei leidu ka France´i loomingut käsitlevates monograafiates ja teatmeteostes.
Nii tekkis põhjendatud kahtlus, kas ei ole tegu kirjandusliku võltsinguga. Kahtlust süvendas asjaolu, et «Roosipuumööbli» tõlkijaks peeti niisuguseks müstifikatsiooniks täiesti suutelist kirjandusteadlast Frigyes Riedlit.
Alates 1933. aastast on selle probleemiga tegelenud ungari kirjandustegelane Aladár Komlós, kes on kogunud enda meelest veenvat tõendusmaterjali hüpoteesi kasuks, et «Roosipuumööbel» pärineb siiski Anatole France´i sulest.

France, Anatole, pseud
1 Ühik