Trotsija : katse mõista Uku Masingut

2,50 €

Ilmar Vene

Tartu : Ilmamaa, 2001

189 lk.

ISBN: 9985770218

Kõvaköiteline väga heas korras kasutatud raamat.

Kogus

«Trotsija» on viljaka esseisti ja tõlkija Ilmar Vene «katse mõista Uku Masingut», nagu on öeldud raamatu alapealkirjas. Tulemuseks pole traditsioonilist laadi monograafia, akadeemilist stiili on pigem igati välditud. Uku Masingu isik moodustab üksnes teose keskme, mille ümber koondunud arutlused pakuvad huvi üldkultuuri(loo)lisest seisukohast; raamatu lõppu paigutatud nimeregister toob ära kümneid tuntud nimesid alates Euroopa antiik- ja keskajast ning lõpetades Eesti tänapäevaga. Autor ongi eeskätt keskendunud Masingu mõtte- ja luulemaailma suhestumisele õhtumaise kultuuriga, millest Masing ise sageli rõhutatult distantseerus. Loodetavasti annab «Trotsija» ilmumine ühtlasi polemiseeriva tõuke uute üldistavate, aga miks mitte ka akadeemilisemat või memuaarsemat laadi, Masingu-käsitluste sünniks.

Vene, Ilmar
1 Ühik