Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis : dokumentide ja materjalide kogumik

8,50 €

Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1957

843 lk. : ill.

Kõvaköiteline heas korras kasutatud raamat.

Kogus

Mitmesugustest dokumentidest ja materjalidest on käesolevasse kogumikku koondatud need, mis käsitlevad töötava rahva elu ja tema organisatsioonide tegevust. Kasutatud on peamiselt bolševistlikus ajakirjanduses - rahva elu tõetruult valgustavas ajakirjanduses - ja töörahva nõukogude häälekandjates ilmunud materjale. Kodanluse ja tema käsilaste - menševike ja esseeride - parteide ajalehti, mis rahvahulkade võitlust moonutasid, on kasutatud ainult erandjuhtudel.

Dokumendid on paigutatud kronoloogilises järjestuses.

1 Ühik