Põhijooni majandusliku mõtte ajaloost Eestis XIX sajandil

10,00 €

Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1958

330 lk.

Kõvaköiteline, rahuldavas korras kasutatud raamat

Kaaned kulunud ja plekilised, sisu heaas korras.

Kogus

19. saj. majandusajalugu ; toimetanud L. Brutus, L. Loone

Eesti majandusliku mõtte ajaloo uurimist alustatakse XIX sajandist, kust on säilinud juba kirjalikke allikaid. Enne seda ei saanud pärisorjusliku eesti talurahva hulgast esile kerkida mõtlejaid, kes oleksid suutnud kujundada ja väljendada iseseisvaid majanduslikke vaateid. Autorite kollektiiv otsustaski seetõttu alustada uurimist XIX sajandist, kusjuures vaatluse alla võeti terviklik periood, s.o. feodaalkorra lagunemise ja kapitalismi võidulepääsemise ajajärk. Töös on peamist tähelepanu pööratud eesti ühiskondlike ja poliitiliste tegelaste majanduslikele vaadetele.

1 Ühik