Iroonia Heiti Talviku ja Betti Alveri luules
  • Iroonia Heiti Talviku ja Betti Alveri luules

Iroonia Heiti Talviku ja Betti Alveri luules

12,00 €

Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009

190 lk.

ISBN 9789949191529

 

 

 

Kogus

Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis. 8

Autor kirjutab sissejuhatuses: "Käesoleva töö eesmärk on uurida irooniat arbujate Heiti talviku ja Betti Alveri luules. Sellisena on see uurimus jätkuks mu magistritööle "Iroonia mõistest Heiti Talviku luule näitel" (2003), mis käsitles lähemalt kolme iroonia liiki- verbaalset, sokraatilist ja romantilist irooniat - ning analüüsis nende valgel Heiti Talviku luulet. Magistritöö sihiseadet on alljärgnevalt avardatud ja süvendatud, uuritava tekstikorpust suurendatud, sest lisaks Heiti Talviku lüürikale on vaatluse all ka Betti Alveri 1930.-1940. aastate luulelooming"

Pehme köide. Uus

Puik, Katrin
3 Trükis(t)