Supervision and research training within the professional research community

10,00 €

Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009

103 lk. : ill.

ISBN: 9789949191796

Dissertationes pedagogicae Universitatis Tartuensis, 1406-1317 ; 7

Pehmeköiteline kasutatud heas seisus dissertatisioon. Sisse kirjutatud pühendus.

Kogus

Supervision and research training within the professional research community : seeking new challenges of doctoral education in Estonia.

Juhendamine ja teadustöö koolitus professionaalses teadustöö kogukonnas. Uutest väljakutsetest Eesti doktoriõppes Doktoriprojekti edukas lõpuleviimine on doktorandi tugeva sisemise motiveerituse ning juhendaja ja teadustöö kogukonnaga toimuva produktiivse koostöö tulemus. Lähtudes arusaamast, et doktoriõpe on teadustöö tegemine samaaegselt õppides teadustööd, on doktorantide juhendajate ja teiste teadustöö kogukonna liikmete ülesanne koolitada doktorante ja soodustada nende uurimistööd. Teadustöö kogukonna koostöö soodustab uue teadmuse loomist ning võimaldab doktorandil omandada oskusi, mis on kasutatavad erinevates teadus- ja arendusalastes tegevustes. Võttes arvesse teadustöö võimete ja oskustega töötajate vajadust ühiskonna eri valdkondades ning doktoriõppe seniseid tulemusi, esitatakse käesolevas uurimuses järgmised järeldused. 1. Doktoriõppe parema tulemuslikkuse saavutamiseks on vajalik, et kõik doktoriõppega seotud osapooled saavutaksid ühise arusaama doktoriõppe eesmärkidest. 2. Pidades silmas, et doktoriõppe kaudu valmistatakse ette tippspetsialiste teadus- ja arendustööks ühiskonna eri sektorite jaoks, on oluline läheneda doktoriõppele läbi koostöö paradigma: 2.1. uurimistöö alase koolituse koostöö toimub eri distsipliinide üleselt; 2.2. doktorandid omandatavad oskusi, mis võimaldavad teadus- ja aren¬dustöö alast tegutsemist ühiskonna eri sektorites; 2.3. ühise teadustöö kultuuriga teadlaste kriitilise massi kuju¬ndamine, mis ületaks traditsioonilised teadusvaldkondade piirid. 3. Juhendamise pedagoogika kui teoreetilise ja rakendusliku valdkonna aren¬damine võimaldaks levitada teadustöö juhendamise parimat kogemust teadustöö kogukonna liikmete hulgas.

Kärner, Anita
1 Ühik