Mythic history, belief narratives and vernacular Buddhism among the lhopos of Sikkim

10,00 €

Tartu : University of Tartu Press, 2022

ISBN: 9789949038206

157, [1] lk. : ill. ; 25 cm

Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis ; 32

Pehmekaaneline uus dissertatsioon

Kogus

Doktoritöö: Tartu Ülikool, 2022, kokkuvõte eesti keeles

Väitekiri käsitleb Sikkimis elevate lhopode ühiskondlikku, poliitilist ja majanduslikku elu, sellega seotud identiteediprobleeme ning suhteid usundiliste tavade ja kujutelmadega. Analüüsitud on lhopode rahvausundit, mille keskmes on inimeste suhted ja suhtlemisviisid üleloomulike jõududega. Põhjalikult on käsitletud lhopode müüdipõhist ajalugu ning nende usundiliste juttude repertuaari suhetes teiste etniliste rühmade uskumuste, rituaalide ja kultuuritraditsioonidega. Palju uskumusi levib hoiatusmuistendite kaudu, mida toetavad nii kogukondade sees kui ka üle nende piiride edasi antud müüdid ja ajaloolised motiivid. Lisaks on väitekirjas uuritud teisigi suulisi pärimusi, nagu isiklikud eluloolised jutustused ja memoraadid, samuti performatiivset rahvausku, nagu näiteks kohalikke rituaale. Töö aluseks on välitöödel kogutud materjalil ja žanrianalüüsil põhinev lähenemine usundile, milles võib näha nii muutusi kui ka järjepidevust ja milles põimuvad erinevate kogukondade vaatepunktid.

Bhutia, Kikee Doma
1 Ühik