Euroopa Liidu ühinguõigus: ühine nimetaja ärilistele ettevõtmistele 12 riigis
  •  	Euroopa Liidu ühinguõigus: ühine nimetaja ärilistele ettevõtmistele 12 riigis

Euroopa Liidu ühinguõigus: ühine nimetaja ärilistele ettevõtmistele 12 riigis

6,00 €

Tallinn : Juura, 1997

ISBN : 9985822730

416 lk.

Kõvaköiteline, heas korras kasutatud raamat

Kogus

EC company law. Eesti keeles

Tõlkija Alari Avamägi ; eessõna: Andres Vutt

    Juriidiline isik ja tema staatus ning kaitse Euroopa Liidu õiguse alusel
    Euroopa Liidu ühinguõiguse areng ja põhijooned
    Erinevad ühingutüübid Euroopa Liidu õiguse järgi
    Äriühingu maksustamine, kapitalimaks ja väärtpaberite käibemaks
    Äriühingu ja ettevõtte eristamine Euroopa Liidu õiguse järgi
    Äriühingute asutamine ja äritegevuse alustamine
    Äriühingusse investeerimine
    Äriühingust kapitali äratõmbamine
    Äriühingu poolt emiteeritavad väärtpaberid
    Äriühingu põhidokumentide ja nende avalikustamist käsitlevad liiduõiguslikud ettekirjutused
    Ühinguorganite vaheline võimujaotus ja koostöö
    Äriühingu üldkoosolek
    Juhtimis- ja järelvalveorganeid puudutavad juriidilised küsimused
    Juhtimis- ja järelevalveorganite juriidiline staatus kolmandate isikute suhtes jms
    Äriühingu õiguslikud suhted aktsionäridega ja aktsiate kontrollpaki omandamine; Kontserniprobleemid
    Äriühingu suhted oma töötajatega äri- ja ühinguõiguse alusel
    Äriühingute suhted riiklike võimuorganitega omaenda või mõnes teises Euroopa Liidu riigis; Äriühinguid puudutavad Euroopa Liidu võimuorganid
    Äriühingu raamatupidamis- ja auditeerimisküsimused
    Siseriiklikud ja rahvusvahelised ühinemised ning jagunemised
    Äriühingu vabatahtlik lõpetamine likvideerimise teel
    Äriühingu sundlõpetamine ühingu- või pankrotiõiguse alusel

Werlauff, Erik
12 Trükis(t)