Image
  • Image

Prosotsiaalse kompetentsuse edendamine: kognitiiv-käitumuslikud suunad kriminaalpreventsioonis ja kurjategijate rehabilitatsioon

€2.00

[Tallinn] : Sotsiaalministeerium, 1998

210 pages : illustrated

Paperback in good condition used book

Quantity

Going straight: effective delinquency prevention & offender rehabilitation. Thinking straight: the reasoning and rehabilitation program for delinquency prevention and offender rehabilitation

4 Items