Image
  • Image

Prosotsiaalse kompetentsuse edendamine: kognitiiv-käitumuslikud suunad kriminaalpreventsioonis ja kurjategijate rehabilitatsioon

€2.00

[Tallinn]: Sotsiaalministeerium, 1998
210 pages


Quantity

Going straight: effective delinquency prevention & offender rehabilitation. Thinking straight: the reasoning and rehabilitation program for delinquency prevention and offender rehabilitation

Paperback
Good condition

5 Items