Let's start business : inglise ärikeele õppekomplekt kesktasemele

€10.00

Tallinn : TEA Kirjastus, 2008

246 p. + 1 CD

Paperback, in very good condition.  Large folio.

Quantity

Let’s Start Business käsitleb kõiki olulisi ärivaldkondi, alustades äriideest ning lõpetades hoiustamise ja investeerimisega. Kasulik õppematerjal ingliskeelses asjaajamises kasutatavate terminite, väljendite ja suhtlusreeglite omandamiseks.

Õppekomplekti kuulub õpik ja audio-CD. Õpik koosneb 11 peatükist, mis sisaldavad tekste, dialooge, sõnavara ja harjutusi. Mitmekesised harjutused hõlbustavad materjali omandamist, naljad peatükkide lõpus nind vahvad illustratsioonid teevad õppimise lõbusaks. Audio-CD materjal harjutab ingliskeelset kõnet kuulama, sellest aru saama ning ise õigesti hääldama. Kuulamistekstid on tihedalt seotud õpiku harjutustega.

Toots, Nora
2 Items