Poliitika ja majanduse oskussõnastik : Словарь политической и экономической терминологии

3,00 €

Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1955

362 lk.

Kõvaköiteline, heas korras kasutatud raamat

Kogus

Sõnastik sisaldab terminoloogilist sõnavara, mida vajatakse marksismi-leninismi klassikute tundmaõppimisel, marksistlik-leninlike ühiskonnateaduste õpetamisel ning poliitilise ja majandusalase kirjanduse tõlkimisel. Oskussõnastik sisaldab tähtsamaid termineid meie maa ühiskondlik-poliitilise ja majanduselu alalt, tööstuse, kaubanduse, põllumajanduse, töö, transpordi ja side ökonoomika, rahanduse, kindlustuse, statistika, kommunaalmajanduse, raamatupidamise ja majandusgeograafia vallast. Koostanud Ernst Nurm ... jt.

1 Ühik