Pilt
  • Pilt

Kõrgem matemaatika

7,00 €

Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1952
760 lk


Kogus
Otsas

Sisu: arv ja funktsioon (arvutamise alused, arvutamine ligikaudsete andmetega, funtksiooni mõiste, lihtsamaid funktsionaalseid sõltuvusi, funktsiooni skaala), diferentsiaalarvutus, integraalarvutus, diferentsiaalvõrrandid, read

Kõvas köites
Väga hea seisund

Rägo, Gerhard