• −20%
Pilt
  • Pilt

Arvutusmeetodid. I

3,00 €
2,40 € Säästa 20%

Leo Võhandu, Enn Tamme, Lembit Luht

Tallinn: Valgus, 1971

374 lk.

Kõvaköiteline heas seisundis kasutatud raamat

Kogus

Raamat neile, kellel probleemide lahendamisel läheb vaja arvutusmeetodeid. Esimeses peatükis on esitatud võtteid, mida kasutatakse opereerimisel täpsete ja ligikaudsete arvudega. Järgnevad kolm peatükki on pühendatud meetoditele võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamiseks ning omaväärtuste ja omavektorite leidmiseks. Kolm viimast peatükki on seotud funktsioonide lähendamisega. Siin on käsitletud interpoleerimist ning selle rakendamist numbrilisel diferentseerimisel ja integreerimisel. Viimases peatükis on vaadeldud vähimruutude meetodit lineaarsete võrrandisüsteemide lahendamiseks ning funktsioonide lähendamiseks harilike ja trigonomeetriliste polünoomidega. Raamatu teine osa on pühendatud meetoditele harilike ja osatuletistega differentsiaalvõrrandite ligikaudseks lahendamiseks.

Võhandu, Leo
2 Trükis(t)