• Uus

Kui tähed olid jumalad : Päike, Kuu ja tähed arheoloogia, kunsti ja kultuse peeglis

3,00 €

Tallinn : Valgus, 1983

238 lk.

Kõvaköiteline, heas korras kasutatud raamat. Ümbrispaber puudub.

Kogus

Saksa keelest tõlkinud Ralf Toming, värsid tõlkinud Harald Rajamets

Muistsete rahvaste huvi päikese, Kuu ja tähistaevaga seotud nähtuste vastu on eelkõige uuritud seoses üksikute rahvaste kultuuriga. Probleemi kokkuvõtliku käsitluse leiab lugeja sellest raamatust. Tuginedes arheoloogia, etnograafia, ajaloo, kunsti ja keeleteaduse andmetele vaatleb saksa autor Rudolf Drößler taevakehade osa vanaaja rahvaste maailmapildis. Müütidest ja uskumustest ilmneb, kui keerukad ning mitmetahulised olid varasemad kujutlused taevakehadest, kui suurel määral olid nad seotud ühiskonnakorra, mütoloogia, kultuse ja kunstiga, kuidas need kujutelmad eri rahvaste seas levisid ning aja jooksul põimusid.

Drössler, Rudolf
1 Ühik