Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, V kd, 1. vihik, rappima - rädiriisikas
  • Eesti kirjakeele seletussõnaraamat, V kd, 1. vihik, rappima - rädiriisikas

Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. V köide, R-T. 1. vihik, rappima - rädiriisikas

1,00 €

Tallinn : Eesti Keele Instituut, 1997

208 lk.

Pehmeköiteline ja heas korras kasutatud raamat.

Kogus

Väga mahukas esimene kogu tänapäeva eesti keelt põhjalikult kirjeldav sõnaraamat. Asendamatu tugi eesti sõnade tähenduste mõistmiseks ja uurimiseks. Iga sõna kohta antakse rikkalikult infot: seletatakse sõna tähendusi ja tähendusvarjundeid, stiilinüansse ja grammatilisi iseärasusi, tähistatud on eriala- ja slängisõnad, hulganisti esitatakse kasutusnäiteid – peamiselt tänapäeva keelest, aga ka vanemast pruugist – sh tsitaate, vanasõnu ja fraseoloogiat.

Sõnaraamatu aluseks on EKI kirjakeele arhiiv (kogutud 1960-1990), mida uuemal ajal jõudsalt täiendab elektrooniline keelevara (korpused, Internet). Sõnaraamatu on koostanud EKI leksikograafid.

1 Ühik