Pilt
  • Pilt

Inglise keele grammatika

1,50 €

Mutt, O., Silvet. J., Hone, L.

Tallinn: Valgus, 1968
486 lk
2. trükk

Kogus

Raamatu peamiseks eesmärgiks on kirjeldada inglise standardkeele gammatilist struktuuri vastvalt keeleõppija tarvidusele, kusjuures esmajoones on arvestatud kõrgemates koolides õppijate vajadusi. Raamatu kasutamine eeldab juba teatavat inglsie keele oskust ja niihästi toreetiliste seletuste, toodud näidete kui ka harjutuste eesmärgiks on seda keeleoskust süvendada; seejuures keskendatakse tähelepanu kord ühe, kord teise keelelise nähtuse üksikasjalikumale vaatlusele.

 

Kõvas köites, heas seisundis raamat

Kivimägi, L.
1 Ühik