Pilt
  • Pilt

Inglise keele foneetika

3,00 €

Tallinn: Valgus, 1978
175 lk


Kogus

Õpik kirjeldab inglise keele foneetilist struktuuri. Käsitletud on nii üksikhäälikuid kui ka häälikuühendeid, sõna- ja lauserõhku, sõnade nõrku ja tugevaid vorme, intonatsiooni jm.

Kõvas köites, heas seisundis raamat
 

Mutt, Oleg
1 Ühik