Pilt
  • Pilt

Eesti ajakirjanduse algus (1766-1857)

1,89 €

Tallinn: Valgus, 1966
148 lk


Kogus
Otsas

Eesti ajakirjandus tähistas 1966. aastal kaalukat juubelit, möödus tervelt kaks sajandit esimese perioodilise väljaande ilmumahakkamisest. Käesolev raamatuke ei püstita endale sügava akadeemilise teadusliku uurimuse ülesandeid, vaid taotleb üksnes pisut detailsema ülevaata andmist eestikeelse ajakirjanduse algusest, hälliperioodist (aastad 1766-1857).

Kõvas köites raamat
Hea seisund

Peegel, Juhan