Pilt
  • Pilt

Eesti metsad

3,55 €

Tallinn: Valgus, 1974
308 lk

Kogus

Käsiraamat jaguneb kolmeks osaks. Esimeses osas käsitletakse metsa olemust ja tema seost keskkonnaga ning tähtsust loodusvarana. Teine osa hõlmab Eesti metsade kujunemisloo, tema kasutamise ajaloo, tüpoloogia, meie peamiste puuliikide, mitmesuguste metsarikkuste ja metsamajanduse põhijoonte käsitluse. Kolmandas juhitakse tähelepanu metsade paikkondlikule eripärale ja mitut laadi vaatamisväärsustele. Koostanud Uno Valk ja Jaan Eilart


Kõvas köites suures formaadis raamat
Hea seisund

1 Ühik